Fundació Acis

clip_image002

La Fundació ACIS va començar les seves activitats l’any 1962, amb el nom d’Agrupació Cultural i Social, com a resposta a les diverses necessitats culturals, socials i espirituals que hi havia en la societat d’aquell temps i, concretament, als barris del Carmel, de la Salut i del Guinardó.

L’Arquebisbat de Barcelona, per Decret del 1986, va acceptar i reconèixer la transformació de l’esmentada Agrupació en l’actual Fundació Pia Autònoma Agrupació Cultural i Social (ACIS).

Des del seu inici, l’ACIS ha estat oberta a tothom, sense discriminacions ni elitismes per motius socials, religiosos, intel·lectuals o econòmics.

La primavera de l’any 1962 al carrer de les Camèlies, s’inicien les primeres activitats, obertes al barri i dirigides a les noies joves procedents de les fortes onades immigratòries. S’organitzen classes nocturnes, cursets i xerrades per promoure la formació integral  i la descoberta del nostre país, que aleshores es trobava en una difícil situació. La bona acollida que tingué ha anat conformant, passats els anys, l’actual estructura de la Fundació i les seves seccions.
Aquesta actitud queda ben expressada en l’Ideari de la Fundació, on es descriu l’ACIS com a Entitat Educativa Catalana, Cristiana i d’Iniciativa Social.

L’any 1993 el districte d’Horta Guinardó ens concedeix el premi  “Horta Guinardó”, com a reconeixement per la tasca feta i l’arrelament al barri.

La Llar d’Infants ACIS, l’Escola Artur Martorell i l’Escola de Joves i Adults són en aquest moments els centres educatius de la Fundació, que permet donar coherència i unitat a les diverses etapes i nivells del Projecte Pedagògic de l’Entitat.

El Grup de Cultura i Esplai  i L’Encant de Gràcia arrodoneixen el conjunt de seccions de la Fundació, expandint-se i donant també cabuda a les persones que, havent estat vinculades a l’ACIS, hi volen seguir participant i col·laborant.

La Junta de Patrons  i Patrones de la Fundació està integrada principalment per membres fundadors de l’Entitat i per antics pares i mares d’alumnes, amb una dedicació altruista i absolutament desinteressada.

L’any 2017 la Fundació ACIS va rebre la Creu de Sant Jordi.

IDEARI DE l’ACIS

Els punts bàsics que defineixen l’ideari de la Fundació es concreten de la manera següent:

EDUCACIÓ SOCIAL: El concepte de justícia s’entén com una exigència de la dignitat i igualtat de totes les persones, la qual cosa porta a una educació solidària sense exclusions de cap tipus, oferint, les mateixes oportunitats a tots els nostres alumnes.

EDUCACIÓ ACTIVA: l’eix d’aquesta educació és la persona, tenint en compte les seves característiques individuals, essent per tant subjecte agent de la pròpia formació. Entenem l’activitat des de totes les vessants: humanística, tècnica intel·lectual, etc., aplicant en cada moment els recursos adients. L’activitat així entesa és compatible amb l’ordre, l’educació i la feina ben feta i, propicia el desenvolupament de la persona d’una manera plena.

EDUCACIÓ CATALANA: la llengua d’educació i de comunicació, a l’ACIS, és la catalana. Es fomenten vivencialment els trets d’identitat propis de Catalunya de manera que les persones catalanes d’origen coneguin bé, la llengua i la cultura pròpies i que aquelles d’origen no català puguin incorporar-se plenament en la societat on viuen amb les mateixes condicions que els altres i sense cap desavantatge.

EDUCACIÓ CRISTIANA: entesa en termes de respecte envers la llibertat individual de les persones. Aquests criteris orienten la formació conscient i responsable, i l’educació de la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau com a valors que enriqueixen l’acció educativa, així com la maduració personal en totes les seves dimensions. Com a tal, està oberta a tota classe d’alumnes de qualsevol creença.

Per tant, ens manifestem com Entitat Educativa Catalana, amb el projecte concret de formació, que no exclou ningú.

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

Presidenta: Isabel Palou Comes

Secretària: Mercè Millan Calvet

Tresorer: Antoni Vila Carbonés

Patronat:

  • Ester Tarrida
  • Miquel Tort
  • Marta Franco
  • Esteve Ferrer
  • Carles Riera

Comments are closed.