– Informació sobre la convocatòria de la vaga d’estudiants

Barcelona, 27 de setembre de 2017

Benvolgudes famílies,

Us vull informar que un grup d’estudiants dels cursos de 3r i 4t d’ESO s’han adreçat a la direcció pedagògica per comunicar que el dia 27 i  28 de setembre de 2017 no assistiran a classe seguint la convocatòria d’un sindicat d’estudiants, el SEPC, de secundar una vaga general educativa de l’alumnat de secundària.

Us recordo que entre els drets de l’alumnat tenen el dret a fer vaga quan cursin 3r i 4t d’ESO sempre que vosaltres en doneu el vist-i-plau i segueixin el procediment administratiu.

Com a director pedagògic del centre, he parlat amb els estudiants i he manifestat la postura del centre pel que fa al valor del treball i a l’exercici de la vaga com a mesura excepcional, essent clau que coneguin bé les raons per les quals fan vaga. He intentat donar a aquesta situació el tractament educatiu que com a escola entenc que ens pertoca.

Vull recalcar que des del centre ACIS Artur Martorell no hem potenciat ni promogut que els nois i noies facin vaga, hem seguit el canal legal que empara les NOFC de centre i  la legislació vigent.

Si considereu que el vostre fill i filla ha de fer vaga, cal que portin al centre per escrit una autorització que porti el vostre nom, el del vostre fill/a, la data i el motiu de la no assistència al centre. Document que allibera al centre de qualsevol responsabilitat.

Si no porten la nota es considerarà absentisme escolar.

Naturalment, aquest centre garanteix el dret a l’educació dels alumnes que decideixin assistir a classe els dies 27 i 28 de setembre.

Tot restant a la vostra disposició per qualsevol aclariment,

 

Xavier Casas i Ferret

Director pedagògic