Oferta Educativa

Llar d’Infants. 0-3 anys 1 línia subvencionada
Parvulari. 3-6 anys 1 línia concertada

P3. Gegant del Pi. Horari

P4.  Dracs. Horari

P5. Capgrossos. Horari

Educació Primària. 6-12 anys 1 línia concertada

1r de primària. Astronautes. Horari

2n de primària. Mariners. Horari

3r de primària. Els Castellers. Horari

4t de primària. Els Timbalers. Horari

5è de prim����������������������ria. Cavall fort. Horari

6���������� de primària. Minions. Horari
Educaci�� Secund��ria. 12-16 anys 1 línia concertada

1r d’ESO. Horari

2n d’ESO. Horari

3r d’ESO. Horari

4t d’ESO. Horari