top of page

CARÀCTER PROPI

Som una escola catalana, considerem que l’aprenentatge de la llengua pròpia de Catalunya, de la cultura i de les nostres tradicions és un principi cohesionador per a la gent del país i per a la gent que  arriba a Catalunya.

Entenem que la riquesa que aporten llengües i cultures del nostre alumnat és un bé i una font d’enriquiment per a tota la comunitat educativa.

web2_catalana_1.jpg
web2_acollidora_2.jpg

Som una escola acollidora, petita, propera, familiar; això fa que l’atenció siguiveritablement personalitzada, amb un seguiment molt proper de tots els nens, nenes, nois i noies.

Treballem en un clima i entorn de confiança que provoca que el nostre alumnat se senti acollit, fet que possibilita unes millors expectatives d’aprenentatge.

L’educació integral del nostre alumnat és un element més de la filosofia del’ACIS. Treballem per a fer créixer nens i nenes que esdevinguin homes i dones competents socialment. El vincle emocional que cerquem amb tot l’alumnat és possible gràcies a un claustre implicat en el tipus d’escola on exerceix docència, una intensa activitat tutorial i un equip directiu que treballa sempre seguint la filosofia de la Fundació ACIS.

web2_social_3.jpg
web2_activa_4.jpg

Som una escola activa perquè busquem un aprenentatge vivencial dins i fora de l’aula, aprofitant des de sempre, les moltes ofertes educatives que ens ofereix el barri, la ciutat de Barcelona i el país.

Treballem des de diferents vessants pedagògiques. Pensem que és la millor manera d’arribar a tot l’alumnat. Aprenentatges diversos requereixen metodologies diverses. Una de les quals és l’ensenyament competencial i el treball per projectes a totes les etapes educatives; tot incrementant dinàmiques com el treball cooperatiu, l’aprenentatge entre iguals, intervencions dins l’aula... entre d’altres.

web2_multipedagogia_5.jpg
web2_equitat_6.jpg

Som una escola de caràcter social. Des dels seus orígens, la funció de l’escola ACIS Artur Martorell ha estat educativa però també social. Hem estat i seguim essent una escola veritablement inclusiva, oberta a tothom, on treballem per una igualtat d’oportunitats real pel nostre alumnat. Per a fer possible l’equitat, l’atenció a la diversitat és una de les nostres característiques.

Emprem recursos diversos per a l’atenció a la diversitat: agrupaments flexibles en les matèries instrumentals, adaptacions metodològiques, programes individualitzats, tutories individualitzades, atencions individualitzades, intervencions dins l’aula, detecció precoç…per a aquells alumnes que així ho necessitin, però sense oblidar mai aquell alumnat que mostra potencial acadèmic i cal treballar cercant l’excel·lència.

web2_diversitat_7.jpg
web2_participativa_8.jpg

Som una escola participativa i ho volem ser cada vegada més;  som conscients que formem ciutadans i ciutadanes implicats socialment, i per això busquem la col·laboració de l’alumnat en el Projecte Educatiu de Centre: participant en la Comissió d’Escola Sostenible, en activitats d’ensenyament- aprenentatge, en el Consell Escolar i en la Comissió de Delegades i Delegats. Volem que les famílies s’impliquin en l’educació dels seus fills i filles,  treballem amb l’AMPA i fem projectes compartits.

Som una escola de barri i per al barri perquè considerem que una funció important de l’escola és implicar-se i ser part important de la vida del barri de Can Baró. Pensem que l’escola ha de ser una entitat oberta, viva, que treballi en xarxa amb les entitats del barri i de la ciutat.

web2_barri_9.jpg
web2resum_10.jpg

Som una escola que sense oblidar mai la part acadèmica, treballem molt els aspectes personals, emocionals, familiars i de conscienciació social perquè sabem que si l’educació no és integral, no és educació.

bottom of page