top of page

ESCOLA

Som una escola catalana perquè des dels nostres orígens considerem que l’aprenentatge de la llengua pròpia de Catalunya, de la cultura i de les nostres tradicions és un principi cohesionador per a la gent del país i per a la gent que ha arribat a Catalunya. Entenem també, que la riquesa que aporten llengües i cultures del nostre alumnat és un bé i una font d’enriquiment per a la comunitat educativa.

Som una escola acollidora, petita, propera, això fa que l’atenció sigui en tot l’alumnat veritablement individualitzada, amb un seguiment personalitzat de tots els nens, nenes, nois i noies. Creant un clima i entorn de confiança que provoca que el nostre alumnat se senti acollit, fet que possibilita unes millors expectatives d’aprenentatge. El seguiment individualitzat i personalitzat no és, òbviament, només acadèmic; l’educació integral del nostre alumnat és un element més de la filosofia del nostre centre. Treballem per a fer créixer nens i nenes que esdevinguin homes i dones competents socialment. El vincle emocional que cerquem amb tot l’alumnat és possible gràcies a un claustre implicat en el tipus d’escola on exerceix docència, una intensa activitat tutorial i un equip directiu que treballa sempre seguint la filosofia inicial de la Fundació ACIS i per a adaptar-la al moment present.

Som una escola activa perquè busquem un aprenentatge vivencial dins i fora de l’aula, aprofitant des de sempre, les moltes ofertes educatives que ens ofereix el barri, la ciutat de Barcelona i el país. Entitats del barri, Cosmocaixa, CaixaForum, Sortides mediambientals, Palau de la Música, Liceu, Museus, Teatres, Parc del Guinardó, Parc de Collserola, itineraris propis per a conèixer la ciutat…formen part del nostre currículum escolar. I som una escola activa perquè no oblidem la renovació pedagògica i en els darrers cursos, hem introduït dins el Projecte Educatiu de Centre: la consolidació i potenciació de l’ensenyament competencial i el treball per projectes a totes les etapes educatives; tot incrementant dinàmiques com el treball cooperatiu, l’aprenentatge entre iguals, intervencions dins l’aula…que cerquen alumnes molt actius que fan una escola del tot activa.

Som una escola de caràcter social. Des dels seus orígens, la funció de l’escola ACIS Artur Martorell ha estat educativa però també social. Hem estat i seguim essent una escola veritablement inclusiva, oberta a tothom, on treballem per una igualtat d’oportunitats real pel nostre alumnat. Per a fer possible l’equitat, des dels inicis de l’escola, l’atenció a la diversitat ha estat una de les nostres característiques i, des de la nostra modèstia, pensem que un dels nostres punts forts. Agrupaments flexibles en les matèries instrumentals, adaptacions curriculars, programes individualitzats, tutories individualitzades, atencions individualitzades, intervencions dins l’aula, detecció precoç per a aquells alumnes que així ho necessitin, però sense oblidar mai aquell alumnat que mostra potencial acadèmic i cal treballar cercant l’excel·lència.

Som una escola participativa i ho volem ser cada vegada més;  som conscients que formem ciutadans i ciutadanes implicats socialment, i per això busquem la col·laboració de l’alumnat en el Projecte Educatiu de Centre, participant en la Comissió d’Escola Sostenible, en activitats d’ensenyament- aprenentatge, en el Consell Escolar; implicant a les famílies en l’educació dels seus fills i filles; treballant amb la complicitat de l’AMPA; implicant-nos en la vida del barri i obrint més l’escola al barri, exemples són quan passegem els nostres Gegants pels carrers de Can Baró per les Festes de la Mercè, quan fem una Rua per Carnestoltes per fer somriure a la gent del barri o quan hem fet possible el Camí Escolar que millora dèficits del barri.

Som una escola de barri i per al barri perquè considerem que una funció important de l’escola és implicar-se i ser part important de la vida del barri de Can Baró. Pensem que l’escola ha de ser una entitat oberta, viva, que treballi en xarxa amb les entitats del barri i de la ciutat.

 

Som una escola que sense oblidar mai la part acadèmica, treballem molt els aspectes personals, emocionals, familiars i de conscienciació social perquè sabem que si l’educació no és integral, no és educació.

bottom of page