top of page

LA FUNDACIÓ ACIS

façana llar 2

Llar
d'infants

façana masia.jpg

Escola de
Primària i Secundària

Centre de Joves I Adults

L'encant
de Gràcia

La Fundació ACIS (Agrupació Cultural i Social) va començar les seves activitats l’any 1962 per donar resposta a les diverses necessitats que hi havia en la societat d’aquell temps i, concretament, als barris del Carmel, de la Salut i del Guinardó.

Des del seu inici, l’ACIS ha estat oberta a tothom, sense discriminacions per motius socials, religiosos, intel·lectuals, culturals o econòmics,ni elitismes.

La primavera de l’any 1962 al carrer de les Camèlies, s’iniciaren les primeres activitats, obertes al barri i dirigides a les noies joves procedents de les fortes onades immigratòries.

S’organitzaren classes nocturnes, cursets i xerrades per promoure la formació integral  i la descoberta del nostre país. La bona acollida que tingué ha anat conformant, passats els anys, l’actual estructura de la Fundació i les seves seccions.

Aquesta actitud queda ben expressada en l’Ideari de la Fundació, on es descriu l’ACIS com a Entitat Educativa Catalana, Cristiana i d’Iniciativa Social.

L’any 1993 el districte d’Horta- Guinardó ens concedeix el premi  Horta -Guinardó, com a reconeixement per la tasca feta i l’arrelament al barri.

La Llar d’Infants ACIS, l’Escola Artur Martorell i l’Escola de Joves i Adults són en aquest moments els centres educatius de la Fundació, que permet donar coherència i unitat a les diverses etapes i nivells del Projecte Pedagògic de l’Entitat.

L’Encant de Gràcia arrodoneixen el conjunt de seccions de la Fundació, expandint-se i donant també cabuda a les persones que, havent estat vinculades a l’ACIS, hi volen seguir participant i col·laborant.

L’any 2017 la Fundació ACIS va rebre la Creu de Sant Jordi com a reconeixement de la “gran tasca educativa, social i cultural desplegada al districte d’Horta-Guinardó”.

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

Presidenta:

Isabel Palou Comes

Secretària:

Mercè Millan Calvet

Tresorer:

Antoni Vila Carbonés

 

Patronat:

  • Ester Tarrida

  • Miquel Tort

  • Marta Franco

  • Esteve Ferrer

  • Carles Riera

bottom of page